TNN online ตลาดหุ้นสหรัฐท่ามกลาง Good news is a bad news ถึงเวลากระจายพอร์ตลงทุน? (คลิป)

TNN ONLINE

LH Bank Advisory

ตลาดหุ้นสหรัฐท่ามกลาง Good news is a bad news ถึงเวลากระจายพอร์ตลงทุน? (คลิป)

ตลาดหุ้นสหรัฐท่ามกลาง Good news is a bad news ถึงเวลากระจายพอร์ตลงทุน? (คลิป)

ตลาดหุ้นสหรัฐท่ามกลาง Good news is a bad news ถึงเวลากระจายพอร์ตลงทุน?

สัปดาห์นี้มาโฟกัสการลงทุนที่หุ้นสหรัฐอีกครั้ง เพราะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานักลงทุนเต็มไปด้วยความกังวลเงินเฟ้อของสหรัฐ แต่พอประกาศออกมา นักลงทุนกลับมีมุมมองเป็นบวกว่า การพุ่งขึ้นของตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐจะเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวและจะไม่ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินในที่จะประชุมกันในวันที่ 15-16 นี้


สถานการณ์ของตลาดหุ้นสหรัฐหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร นักลงทุนที่มีพอร์ตหุ้นสหรัฐจะเปลี่ยนหรือปรับกลยุทธ์อย่างไร


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

{???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}|